Výsledky vyhľadávania prevádzok (2)

pre kód odpadu: 06 03 15 - oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

ŽOS – EKO s.r.o., Vrútky

Dielenská Kružná 2

038 61 VRÚTKY

Zber Prepravca Spracovateľ

Mach Trade s.r.o., Sereď

Niklová ulica

926 01 Sereď

Zber Prepravca Spracovateľ

Naši partneri