Katalóg spracovateľov odpadov

Názov Adresa Názov technológie Vstupné parametre odpadu
AUTOVRAKY, s.r.o. Nitrianska 27 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
ŽOS – EKO s.r.o. Dielenská Kružná 2 (lokalita Blatá) spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
De-S-Pe s.r.o. Sebedražská cesta 2 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
MAVEBA, s.r.o. Železničiarska 6 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
Fe-MARKT, spol. s r.o. Železničná 185 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
ZSNP RECYKLING, a.s Priemyselná 12 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
PETER POPIVČÁK – POP - CAR SERVIS Barčianska ul. 2/A spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
WIP Autovrakovisko, s.r.o. Agátový rad 3 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
WIP Autovrakovisko, s.r.o. Galvaniho 12 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
AUTO – AZ, s.r.o. Bratislavská 20 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
Autovrakovisko s.r.o. Priemyselná 2721/11 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
Anna Gajdošová–PROTAN Stropkovská 1 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
Helpeco, s.r.o. Kukučínova 207/22 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
ROMAG, s.r.o. Železničná 1 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
Zelkov, s.r.o. Viničná 17 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
ŽP EKO QELET, a.s. Priemyselná 916 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
ŽP EKO QELET, a.s. Kamenná 15 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
Eco-recykling s.r.o. Kopčanská 41 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
GALIMEX EKO, a.s. Sučianska 49 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
KOVOD, a.s. Zlatovská 1199 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
ALUEX, s.r.o. Môťovská cesta 8460 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
EAST-WEST SK, s.r.o. Bátovce 364 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
KOVOD, a.s. Hodžova 4711 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
KOVOD, a.s. Stavebná 2 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
KOVOZBER, s. r. o. Radlinského 28 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
KOVOZBER, s. r. o. Radlinského 28 spracovanie odpadového skla
SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o. Kendice 390 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
MARTIN AUGUSTÍN – AUTOVRAKOVISKO MATTY Areál PD spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
CSOKO, s. r. o. Pšeničná 8/b spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
P + K, s.r.o. Cerovská ulica 181/1608 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
HOTIS RECYCLING SLOVAKIA S.R.O. Šenkvická 15/B spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
ŠTEFAN NÉMETH – NEOF Hlavná 194 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
CARS IQ SPOL. s r. o. Žilinská 112 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
Kolman, s.r.o. Murgašova ulica 1759/54 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
AUTOLALUCH Malá Kráľová 181 (Pod Tópartom) spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
MARIÁN ONDRÍK – NAKLADANIE S ODPADMI ul. Oravická č.509 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
ING. FRANTIŠEK JENDROĽ STAVPOČ Ul. Vojenská č. 812 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, s.r.o. Horelica 13 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
FINAL FORM a.s. Tatranská 72 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
WAMP, s.r.o. Vavrečka spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
G + G Autoslužby, s.r.o. Levočská 857 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
Ján Džunda UNO Továrenská 1846/51 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
KOVOSTAVBY, s. r. o. Duchnovičova 802 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
Ján Florian - FLOMAN Kpt. Nálepku 4248 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
JOZEF FIGEĽ – KOV – NZPÚ Plynárenská 3 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
JOZEF FIGEĽ – KOV – NZPÚ Hlavná č.7 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
ING. RADOSLAV POPOVIČ – RADES Hažín č. 103 spracovanie starých vozidiel - demontáž neželezné kovy, Fe – vo forme frakcie/ zlisované staré vozidlá, plasty, sklo, prevádzkové oleje, kvapaliny
AUTO MAX Šurany, s.r.o. Družstevná 5 spracovanie starých vozidiel - demontáž
ŽOS – EKO s.r.o., Vrútky Dielenská Kružná 2 Spracovanie prenosných batérií rôzneho druhu (nikel-kadmiové) a malých prenosných akumulátorov Ni, Cd, NK a Fe v prachovej forme, plasty, guma
Mach Trade s.r.o., Sereď Niklová ulica Zhodnocovanie opotrebovaných olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov surové olovo,rafinované olovo, zliatiny olova, cínovo olovené pájky, polypropylén
INSA, s. r. o, Sereď Niklová ulica Spracovanie a recyklácia zinkovo - mangánových a lítiovo - mangánových suchých prenosných batérií a akumulátorov Získavanie kovov a ich zlúčenín
WASTE RECYCLING a.s., Zlaté Moravce Továrenská 49 Zhodnocovanie opotrebovaných batérií niklovo-kadmiových a akumulátorov Zisk jednotlivých komponentov z batérií a akumulátorov
DRON Industries s.r.o. Mliečany 147
Arcon Slovakia spol. s.r.o. Nákovná 9
V.O.D.S Priemyselný park Kechnec
SAFINA SLOVAKIA spol. s.r.o. Mäsiarska 68
GZ metal
MPT-trading s.r.o
EUKAT, s.r.o.
REKAT SK, s.r.o.
Rosiscrap s.r.o.
Marcel Solarik
vykup autokatalyzatorov
Auto Glass Recycling, s.r.o.
AGB ekoservis s.r.o. Magnezitárska 11
VEPOS-SKALICA s.r.o.

Naši partneri