Registrácia

Prosím vyplňte požadované údaje

1. Registovať spoločnosť

Pridať prevádzku

Informácie o odpade

Registrácia §98 podľa zákona č. 79/2015 Z. z.
Preprava podľa ADR
Typ zariadenia
Technológia spĺňa BAT

Spracovaný odpad

Certifikovaný výrobok
Kód spôsobu nakl. s zvyškovým odpadom

Naši partneri